Celzouttherapie

Dr. Schüssler Celzouten, zelfgenezing en levenskracht!

 

celzout_klein1           

Biochemie

Omdat de Dr. Schüssler celzouten in het lichaam natuurlijk voorkomende minerale zouten zijn, die de chemische processen in de cellen bevorderen (uitscheiding, celdeling, stofwisseling, enz.), noemde de arts Dr. Schüssler zijn therapie: ‘Biochemie’
Bios: leven en Chemie: de wetenschap der elementen, de leer van de chemische processen in het organisme.

Ze zijn van levensbelang voor onze gezondheid en voor de goede werking van de stofwisseling. Als door een gebrek aan celzouten er een disbalans ontstaat, krijgen we  gezondheidsproblemen. Klachten ontstaan doordat de individuele biochemie van het lichaam niet in staat is het tekort aan celzouten aan te vullen.

 

De ontwikkeling van de celzouttherapie

Dr. Wilhelm Schüssler -de grondlegger van de celzouttherapie- werd in Bad Zwischenahn bij Oldenburg geboren en wordt in zijn geboorteland nog altijd liefdevol “ de oude Schüssler” genoemd. Hij vestigde zich als arts, chirurg en verloskundige.
Door zijn observatie van zieke mensen, door zijn ervaring als homeopathische arts en door de in zijn tijd zeer actuele studie van de menselijke cellen, kon hij 12 mineralen ontdekken die onontbeerlijk zijn voor het organisme en diens ongestoorde werking.
Hij zette zich in om een scherp omlijnde behandelingsmethode te creëren, een therapie bestaande uit weinig middelen, in tegenstelling tot de niet meer te overziene geneesmiddelenrijkdom van de homeopathie.
Zoals zo vaak gebeurt bij grote ontdekkingen en uitvindingen, ligt het geniale ook bij Schüssler’s methode in de eenvoud ervan.

 

De 12 celzouten

Schüssler ontdekte tijdens zijn werk als biochemicus dat, als hij het lichaam van iemand, die zojuist was gestorven cremeerde en daarna de as analyseerde, de as nog maar bestond uit 12 ingrediënten, de 12 celzouten.
Hij ontdekte ook dat, als iemand overleden was en voordien leed aan een gezondheidsprobleem, er één of meer celzouten in de as ontbraken of nauwelijks aanwezig waren. De celzouttherapie is er dan ook op gericht om deze tekorten aan celzouten aan te vullen.

 

Deze kijk op gezondheid sluit volledig aan bij de behandelingen die losmaken wat vastzit.
Een apart celzout-consult kost € 50.