Buqi Behandelingen

Wat is een Buqi-behandeling?

 Een techniek uit de Chinese geneeskunde

buqi1bHet systeem is gebaseerd op oude, bijna vergeten praktijken. In boeken over Chinese geschiedenis vinden we verhalen over mensen die ziekten genazen zonder het lichaam aan te raken. In elke generatie waren er slechts enkelen die beschikten over deze kennis, die ze als een geheim aan de volgende generatie doorgaven.

Dr. Shen Hongxun had het geluk op jonge leeftijd in contact te komen met deze kennis. Hij besteedde 30 jaar aan onderzoek op dit gebied en ontwikkelde deze kennis tot een nieuw behandelingsysteem “Buqi”.
Een langdurige slechte lichaamshouding, die gepaard gaat met een negatieve gemoedstoestand, kan tot gevolg hebben dat binqi zich in het lichaam ophoopt. Als dat gebeurd kunnen lichaamskanalen en hun vertakkingen geblokkeerd worden. Deze stagnatie van binqi ziekmakende factoren is de hoofdoorzaak van ziekte. Het buqi-systeem is daarom in de eerste plaats gericht op de afvoer van binqi en de verbetering van de lichaamshouding.

De theorie van de dubbele vicieuze cirkel:

Dr. Shen Hongxun beschouwt een langdurige slechte houding als de belangrijkste indirecte oorzaak van ziekte, en het afvoeren van binqi uit het lichaam als de belangrijkste sleutel om ziekte te genezen.

Over het algemeen onderscheiden we twee soorten behandeltechnieken: “bu” en “xie”.

De ‘bu-techniek’: wordt gebruikt om informatie en kracht te geven aan de intervertebrale kernen en om het zenuwstelsel, het hormoonaal systeem en de bloedcirculatie te activeren. Een bu-techniek kan ook rechtstreeks de organen reactiveren. De ‘xie-techniek’: zijn echter de meest gebruikte technieken in buqi, wegens het belang van de binqi-eliminatie. Xie-technieken hebben de functie binqi (ziekmakende factoren) en negatieve emoties uit het lichaam af te voeren. Ze worden toegepast om het zenuwstelsel te kalmeren en de geest rustig te maken.
Buqi-behandelingen kunnen tot snelle en krachtige resultaten leiden. Hoewel een buqi-behandeling meestal zonder aanraking gebeurt, kan de patiënt toch sterke reacties krijgen. Het gevoel van binqi die in beweging komt bijvoorbeeld, is een veel voorkomende reactie. Patiënten kunnen warmte of hitte voelen in de streek die behandeld wordt en dan kunnen symptomen zoals pijn, jeuk, koude, zwaarte, hitte enz. naar de ledematen bewegen en via de handen en voeten het lichaam verlaten.